Met KnieRevolutie.nl biddend op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart

In ons land gaan we gebukt onder een toenemende politieke doodcultuur. Ons Kabinet bereidt nu een nieuwe wet voor waarbij gezonde mensen het (zelfbeschikkings) recht krijgen om met behulp van door de overheid aangestelde ‘stervensbegeleiders’ uit het leven te stappen. De glijdende schaal, het hellend vlak van een abortuswet en de huidige euthanasiewet is verontrustend nu met de zogenaamde NIP-test vroegtijdig afwijkingen van het ongeboren kind kunnen worden vastgesteld die de abortus vraag/wens beïnvloedt. Nu al wordt de overgrote meerderheid van kinderen met een downsyndroom geaborteerd.
De oprekking van de huidige euthanasiewet gaat nu al zover dat ook psychische problemen reden zijn tot euthanasie, terwijl door sedatie patiënten oncontroleerbaar van hun leven worden beroofd om zo de wettelijke procedures van de euthanasiewet te omzeilen.

Wil het tij gekeerd worden dan is een krachtig gebedsleger nodig

De morele aftakeling van ons land gaat in een snel en huiveringwekkend tempo door met abortus, euthanasie, vrije drugs, vrije seks en gender-equality. Politici doen hardnekkige pogingen om Bijbelse waarden en normen intolerant te verklaren en zo mogelijk wettelijk aan banden te leggen. Het Bijbelse geluid verzwakt nu secularisatie en geestelijke liberalisatie om zich heen grijpen. De op de Bijbel gebaseerde universele waarden en normen worden ingeruild voor een geloof in een persoonlijk zelfbeschikkingsrecht.
Mondiaal is de wereld op drift in een apocalyptische ontwikkeling die zich concentreert op Jeruzalem en het Midden Oosten. Na de Twin Tower ramp in New York op 11 september 2001 (9/11) is de wereld in een stroomversnelling gekomen met een acceleratie van elkaar bestrijdende machten (zoals de islam) die de wereld in haar greep houden en geweld, moord en vernietiging tot gevolg hebben, waarbij miljoenen op de vlucht slaan.

Het gebed is het krachtigste wapen in de komende verkiezingsstrijd

We gaan op 15 maart 2017 naar de stembus voor de verkiezing van de 150 leden van de Tweede Kamer. Wil het tij keren dan is een krachtig gebedsleger nodig. We roepen daarom elkaar op tot gebed en actie als verkiezingsstrategie. Het is verheugend om te zien hoe de bestaande groeiende gebedsbeweging hierbij een strategische rol speelt. Het gebed is het krachtigste wapen in de komende verkiezingsstrijd. De Bijbel staat vol met wonderen op gebed en ook tot op vandaag doet gebed wonderen. Wij roepen op tot vermenigvuldiging van gebed, persoonlijke schuldbelijdenis en bekering in de komende verkiezingsstrijd opdat de juiste kandidaten verkozen worden. www.KnieRevolutie.nl wil daartoe een samenbindend platform zijn van waaruit gebed en actie voorstellen worden gelanceerd gericht op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Bidden en danken voor de dappere broeders en zusters die strijden in de politieke arena

Wij bidden en danken voor onze dappere broeders en zusters die dag in dag uit in de politieke arena strijden, waar de satan rond gaat als een briesende leeuw zoekende hoe hij nog verder in deze doodcultuur het leven in ons land kan verslinden. Nu dreigt er zelfs een wet waarbij gezonde mensen een einde aan hun leven mogen maken met behulp van door de overheid aangestelde ‘stervensbegeleiders’.

O HEERE, hoor, o HEERE vergeef, o HEERE merk op en doe het, vertrek het niet, om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad en Uw volk is naar Uw Naam genoemd (Daniël 9: 19). Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot (Klaagliederen 3:22,23). Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel (Jakobus 5:16).

Drs. L.P. Dorenbos
28 november 2016