Oproep tot gebed voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
HEERE, leer ons volharden in gebed.

In het kader van de GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN op woensdag 21 maart roepen we op tot aanhoudend gebed in kerken, kringen en huizen en willen we in de plaatsen waar een abortuscentrum gevestigd is roepen we de komende weken op tot gebed. Het betreft de volgende abortuscentra:

Wij roepen de gebedsgroepen en kerken in de gemeenten waar abortus wordt gepleegd op om bidstonden uit te schrijven en contact met ons op te nemen om gezamenlijk op te trekken. Jakobus 5 zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. Zie het gebed van Elia.

HEERE, doe ons 'wonen' in uw woord. Zie woonbijbel.nl

HEERE, wij lopen U aan. Wij buigen ons in ootmoed voor U neer. Dank U wel dat U ons nooit in de steek laat. Hoe gaat de boze tekeer om ons naar lichaam, ziel en geest te verleiden. Dank U wel dat U de Heilige Geest gezonden hebt en ons niet als wezen achtergelaten hebt. Om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dank U wel dat U daarom uw leven gegeven hebt. HEERE, uw striemen brengen ons genezing. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. HEERE, leer ons bidden. HEERE, leer ons te volharden in gebed. HEERE, doe ons 'wonen' in uw woord Doe elke dag mee met woonbijbel.nl. Wat U belooft dat hebt U gedaan en dat doet U. Jezus trekt zich keer op keer terug om te bidden. Wat kan de boze te keer gaan. Maar de Vader en U zijn overwinnaar. Zie bijlage; Uit het hart gegrepen.

HEERE, wat een genade.

Dringend verzoek om dit bericht zo breed mogelijk te delen en ook overal op te roepen tot gebed voor het leven en de Gemeenteraads Verkiezingen 21 maart.

L.P. Dorenbos
dorenbos@kiesdanhetleven.nl
06 51199125