Gebed voor de kabinetsformatie; moge de knierevolutie uitbreken!

Hilversum, 23 mei 2017

Aan Gert-Jan Segers

Gebed voor de kabinetsformatie

O HEERE, ontferm U over ons
Wij hebben gezondigd

Vandaag lezen we Jeremia 7 (www.woonbijbel.nl)
over het Ben-Hinnomdal, het moorddal, de kinderoffers

HEERE, U beweegt en U boog de hoofden naar het hart van Gert-Jan Segers,
dat naar U uitgaat, om hem krachtig bij te staan
en Psalm 18:30 bevestigt:
‘Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een
muur.

Moge de knie-revolutie uitbreken!

Bert en Willy Dorenbos
dorenbos@kiesdanhetleven.nl

www.woonbijbel.nl
www.knierevolutie.nl