Felicitaties aan Buma CDA

Aan de heer Buma, fractievoorzitter van het Christen Democratisch Appèl in de Tweede Kamer en allen die met hem samenwerken in de regering van ons land.

Geachte heer Buma,

Van harte feliciteren wij u met de uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen voor uw partij. Uw campagne om te kiezen voor inhoudelijke samenlevings waarden en normen heeft de diepere ader van ons volk geraakt. Er is een schreeuw om leven naar ethische waarden en normen waarbij we samen kunnen leven. Wij bemoedigen u om op deze ingeslagen weg voort te gaan nu het CDA mee gaat doen in de coallitie onderhandelingen. Het CDA gedachtengoed blijft onmisbaar in de geest van de oorsprong van het Christelijk Sociaal Congres al 125 jaar geleden.

Het CDA behoort nu tot het ‘motorblok’ van de kabinetsformatie, zoals dat gezegd wordt. Tegen veler verachtingen in incasseert het CDA een forse zetelwinst die nog groter zou zijn geweest bij een lagere opkomst. Nog steeds zijn er vooral in het zuiden te veel CDA’ers die nog steeds vinden dat ze de PVV moeten steunen. Er is nog veel terrein te (her)winnen.

Het CDA doet er goed aan met de CU de ethische ontwikkelingen af te stemmen, ook in het verlengde van de CDA bijdrage van mevrouw Bruins Slot in het onverwachte Voltooid Leven debat in oktober 2016. Een inventarisatie van de kritische opmerkingen van andere partijen kan ook leiden tot het neutraliseren van de Pechtold strategie om het leven in eigen hand te nemen. Wij bidden u de grootst mogelijke wijsheid en voorzichtigheid toe bij dit coallitie ‘dossier’.

De met emotie geladen brief die Pechtold tijdens de campagne stuurde aan critici maakt duidelijk dat het uitgangspunt voor D66 en hun vrienden enkel is dat ieder mens het zelfbeschikkingsrecht moet hebben om zelf te bepalen hoe en wanneer hij een einde aan zijn leven wil maken. Dit is een hardnekkige voortzetting vanaf het begin van de doorgaande discussie om euthanasie gelegaliseerd te krijgen. De CDA invloed kan het tij vertragen cq (om)keren.

Aangezien de aanval op de beschermwaardigheid van het leven steeds opnieuw wordt ingezet en voortgezet is voor het CDA een kernopdracht om deze beschermwaardigheid hoger in het vaandel te hebben en te houden. Zowel op het terrein van het begin van het leven, wat betreft abortus en genetische manipulatie (personhood) als bij het einde van het leven via de natuurlijke dood. Wordt deze prioriteit verzwakt cq losgelaten dan is de basis onder onze democratie ontkracht en losgelaten waardoor het ethische en morele houvast op alle andere (ook niet) ethische terreinen begint te schuiven.

Een krachtige voortzetting van de maatschappelijke ethische discussie over het absolute recht op de bescherming van ieders leven zonder enige vorm van discriminatie is dan ook een universeel principe waarvoor alle politieke partijen verantwoordelijk zijn. Het CDA zet zich dan ook in dat deze principes niet worden gemarginaliseerd naar zogenaamd ‘christelijk’ gedachtengoed. Met anderhalf miljoen abortussen tot nu toe wordt de samenleving geconfronteerd met het grootste morele probleem. Met geweld en dood in de moederschoot wordt de samenleving geteisterd door al of niet verborgen schuldgevoel en problemen. Zie www.schreeuwomleven.nl en www.erishulp.nl

Tenslotte. God is de meerderheid. Hij regeert het grote wereldgebeuren. Uw verkozen roeping voor dit hoge ambt in de Tweede Kamer is u van hogerhand toevertrouwd. Met God bent u ook de meerderheid. En vergeet nooit dat God zijn engelen op afroep zendt daar waar wijsheid en moed ontbreekt.

Voor u dan ook in de eerste plaats om bij dag en bij nacht te ‘wonen’ in hét Handboek Politiek, uw Bijbel. Helaas is de lees- en gebedloosheid onder ons nog zeer groot. Een bedreiging voor u die in het politieke werk hierin steeds weer wordt aangevallen. Wij blijven u helpen met onze www.woonbijbel.nl en met www.knierevolutie.nl

Zet de wekker op tijd om wakker te blijven in het woord en sluit uw ogen op elk moment om de HEERE aan te roepen bij blijdschap of in nood. In de wetenschap dat we mogen leven in de vurige verwachting van de komst van zijn eeuwig Koninkrijk van recht en gerechtigheid.

Verenigd met de Schepper van al het leven,
 

Willy en Bert Dorenbos

In deze fase van ons leven is onze prioriteit onze inzet voor www.woonbijbel.nl en www.knierevolutie.nl nu wij voor de Stichting Schreeuw om Leven ons mogen verheugen in de directie van Kees van Helden en Alex van Vuuren

Wij lezen vandaag Jesaja 49:1-50:3 Johannes 6:16-66
www.woonbijbel.nl