Felicitaties Verkiezingen CU Gert-Jan Segers

Aan Gert-Jan Segers, Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer en allen die met hem samenwerken voor de regering van ons land.

Beste Gert-Jan,

Van harte gefeliciteerd met de uitslag van de verkiezingen. Het rondom zes schommelende zetelaantal bleef op de huidige vijf staan, verzilverend een aanzienlijk aantal extra stemmers op de CU. Een aanwijzing van groei naar de toekomst van christelijke politiek.

Men spreekt over het ‘motorblok’ waar of CU of Groenlinks de meerderheid moet brengen. Beiden de meerderheid in de Eerste Kamer veiligstellend. Het is wijs om nu al uit te kijken naar mogelijke Provinciale Verkiezingen in 2019. Het is daarom belangrijk om nu al een straffe campagne te voeren voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De CU heeft alles in zich om zich te ontwikkelen een partij die antwoord geeft op de diepere schreeuw om leven in ons land naar waarden en normen om verantwoord en samen bij te kunnen leven. Aangezien dit (samen) leven zich afspeelt thuis en de directe omgeving is een politieke bijdrage op lokaal niveau essentieel voor de toekomst van de CU. De toenemende belangstelling voor Buurtwerk, Vrijwilligerswerk, Opschoondagen zijn alle signalen van een antwoord op de ‘normen ledigheid’ waaronder ons land lijdt. Sterkere kruisbestuiving en afstemming van landelijke, lokale en provinciale politiek en plannen zijn het geheim van deze doorgroei van de CU.

Het is verheugend te noemen dat het CDA een krachtige comeback meemaakt. De potentiële doorgroei is nog zeer wel mogelijk o.a. beneden de rivieren, waar nog steeds grote groepen meenden ook deze keer hun heil bij de PVV te moeten zoeken. Het verdient aanbeveling dat het katholieke deel binnen het CDA door het Prot. deel met Buma aan de leiding met bevlogen leden het katholieke zuiden al of niet met accent gaat bewerken.

De CU doet er goed aan met het CDA de ethische ontwikkelingen af te stemmen, ook in het verlengde van de CDA bijdrage van mevrouw Bruins Slot in het onverwachte Voltooid Leven debat in oktober 2016. Een inventarisatie van de kritische opmerkingen van andere partijen toen kan ook leiden tot het neutraliseren van de Pechtold strategie om het leven in eigen hand te nemen.

De met emotie geladen brief die Pechtold tijdens de campagne stuurde aan critici maakt helder duidelijk dat het uitgangspunt voor D66 en de vrienden enkel is dat ieder mens het zelfbeschikkingsrecht moet hebben om zelf te bepalen hoe en wanneer hij een einde aan zijn leven wil maken. Dit is een hardnekkige voortzetting vanaf het begin van de doorgaande discussie om euthanasie gelegaliseerd te krijgen. CU invloed op het CDA kan het tij vertragen cq keren.

Aangezien de aanval op de beschermwaardigheid van het leven steeds opnieuw wordt ingezet en voortgezet is voor de CU een kernopdracht om de beschermwaardigheid hoger in het vaandel te hebben en te houden. Zowel op het terrein van het begin van het leven, wat betreft abortus en genetische manipulatie (personhood) als bij het einde van het leven via de natuurlijke dood. Wordt deze prioriteit verzwakt cq losgelaten dan is de basis onder onze democratie ontkracht en losgelaten waardoor het ethische en morele houvast op alle andere niet ethische terreinen begint te schuiven.

Een krachtige voortzetting van de maatschappelijke ethische discussie over het absolute recht op de bescherming van ieders leven zonder enige vorm van discriminatie is dan ook een universeel principe waarin alle politieke partijen verantwoordelijk zijn. De CU zet zich dan ook in dat deze principes niet worden gemarginaliseerd naar zogenaamd ‘christelijk’ gedachtengoed. Met anderhalf miljoen abortussen tot nu toe wordt de samenleving geconfronteerd met het grootste morele probleem. Met geweld en dood in de moederschoot wordt de samenleving geteisterd door al of niet verborgen schuldgevoel en problemen.

De CU mag zich verheugen in een zeer getalenteerd team van nu verkozen Tweede Kamer leden. De vraag of de CU moet ‘zwichten’ voor kabinetsdeelname vraagt moed en wijsheid. Het getuigt van wijsheid dat de fractievoorzitter niet beschikbaar is voor een plaats in het kabinet. Het is ook te vroeg om mogelijk één van de andere verkozen leden te noemen. Deelname aan een kabinet kan ook buiten de verkozen leden om zijn. Alle verkozen leden zijn hard nodig binnen de Tweede Kamer. Enige reden kan zijn om de Pechtold truc met Voltooid Leven te blokkeren. Het onderzoeken van de opvatting van Groen Links kan helpen. Evenals inspreken op de premier.

Het is verheugend om bevestigd te zien dat de extra inzet voor gebed tot zegen is. Het is verheugend om deze toename zowel binnen en buiten de fractie te zien. Op dit terrein is nog veel terrein te veroveren. Het is aan te bevelen dat de CU initiatief neemt tot een breed partijen gebed zowel voor Kamerleden als voor medewerkers. Het blijkt dat overal gelovige biddende medewerkers binnen en buiten de fracties aanwezig zijn. De vele jaren geleden door ons begonnen Residentie Pauzediensten zijn daar onderdeel van evenals het dinsdaggebed op de publieke tribune. Met ons initiatief www.knierevolutie.nl willen we de bestaande gebedsbewegingen binnen en buiten de kerken informeren en stimuleren tot gebed voor politiek en samenleving.

Tot slot eindig ik net als bij Kees van der Staaij.
Tenslotte. God is de meerderheid. Hij regeert het grote wereldgebeuren. Uw verkozen roeping voor dit hoge ambt in de Tweede Kamer is u van hogerhand toevertrouwd. Met God bent u ook de meerderheid. En vergeet nooit dat God zijn engelen op afroep zendt daar waar wijsheid en moed ontbreekt. Voor u dan ook in de eerste plaats om bij dag en bij nacht te ‘wonen’ in hét Handboek Politiek, uw Bijbel. Helaas is de lees- en gebedloosheid onder ons nog zeer groot. Een bedreiging voor u die in het politieke werk hierin steeds weer wordt aangevallen. Wij blijven u helpen met onze www.woonbijbel.nl en met www.knierevolutie.nl

Zet de wekker op tijd om wakker te blijven in het woord en sluit uw ogen op elk moment om de HEERE aan te roepen bij blijdschap of in nood. In de wetenschap dat we mogen leven in de vurige verwachting van de komst van zijn eeuwig Koninkrijk van recht en gerechtigheid.

Verenigd met de Schepper van al het leven,

Willy en Bert Dorenbos

In deze fase van ons leven is onze prioriteit onze inzet voor www.woonbijbel.nl en www.knierevolutie.nl