Felicitaties Verkiezingen SGP Kees van der Staaij

Felicitatie en Aanbevelingen van drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven

Nu de uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen 15 maart 2017 bekend is:

VVD 33
PvdA 9
PVV 20
SP 14
CDA 19
D66 19
CU 5
GL 14
SGP 3
PvdD 5
50+ 4
Denk 3
FvD 2
150

Aan Mr. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de Tweede Kamer en allen die met hem samenwerken in de regering van ons land.

Beste Kees,

Dank voor de klinkende, inhoudelijke, recht toe recht aan campagne die de SGP heeft gevoerd. De visuele zichtbaarheid was duidelijk en opvallend. Hulde, hoe je in de debatten de woorden kreeg om de aanvallen/tijgingen te pareren. De brede sympathie van alle kanten onderstreept, dat onder veel oppervlakkigheid in ons land een diepere laag verlangt naar een positieve invulling van waarden en normen.

Dank ook aan allen die de nog diepere laag aanboorden die van gebed en ook vasten ook vanuit jezelf en je campagneteam. Het van ijver blakende SGP Jong Oranje legioen blijkt steeds meer duwer te zijn van deze eigentijdse SGP aanpak. Een nog direktere training en aansturing van dit op de toekomst gerichte aanvalsleger is een grote prioriteit, ook in geestelijke zin.

Dankbaar dat de HEERE nog weer meer mensen naar de SGP stuurde om bij de onverwachts hogere opkomst genoeg extra stemmers te geven om royaal de op eigen kracht verdiende drie zetels te behouden.

Dankbaar ook ook dat op de kracht van dit inhoudelijk krachtige stemmers potentieel mag worden voortgebouwd. Zeker noodzakelijk omdat landelijk teveel ‘dissidenten’ denken dat een stem op vooral de PVV beter besteed is.

De plaatselijke kiesverenigingen handelen te zwak zodat bijv. en in Urk en in Staphorst een nog groter percentage dan in 2012 op de PVV gestemd heeft. Een krachtiger training en aansturing van de plaatselijke kiesverenigingen is bittere noodzaak.

Op grond van aantallen zou een zetelaantal van 5 ondanks de hogere opkomst tot de mogelijkheden moeten behoren. Met in achtneming van de scheiding tussen kerk en staat is een krachtiger inzet van de geestelijke leidslieden een grote prioriteit waarin het partijbestuur samen met de fracties nu het initiatief moet nemen.

Daarmee moet gezien de aankomende/denderende Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de Provinciale Staten verkiezingen in 2019 waaruit de Eerste Kamer wordt verkozen. Een speciaal campagne team hiervoor is geen luxe, met een open en communicatief gerichte inhoudelijk veilige aanpak. Het is aan te bevelen om op korte termijn hierover overleg op te vatten met die maatschappelijke organisaties die dichtbij de SGP staan.

Tenslotte. God is de meerderheid. Hij regeert het grote wereldgebeuren. Uw verkozen roeping voor dit hoge ambt in de Tweede Kamer is u van hogerhand toevertrouwd. Met God bent u ook de meerderheid. En vergeet nooit dat God zijn engelen op afroep zendt daar waar wijsheid en moed ontbreekt.

Voor u dan ook in de eerste plaats om bij dag en bij nacht te ‘wonen’ in hét Handboek Politiek, uw Bijbel. Helaas is de lees- en gebedloosheid onder ons nog zeer groot. Een bedreiging voor u die in het politieke werk hierin steeds weer wordt aangevallen. Wij blijven u helpen met onze www.woonbijbel.nl en met www.knierevolutie.nl

Zet de wekker op tijd om wakker te blijven in het woord en sluit uw ogen op elk moment om de HEERE aan te roepen bij blijdschap of in nood. In de wetenschap dat we mogen leven in de vurige verwachting van de komst van zijn eeuwig Koninkrijk van recht en gerechtigheid.

Verenigd met de Schepper van al het leven,
 

Willy en Bert Dorenbos

In deze fase van ons leven is onze prioriteit onze inzet voor www.woonbijbel.nl en www.knierevolutie.nl