Gebed voor Nederland

We zijn op 15 maart 2017 naar de stembus geweest. Ook dit keer telde elke stem, maar nog zwaarder weegt nu het gebed. De morele aftakeling van ons land gaat in een snel en huiveringwekkend tempo door. De op de Bijbel gebaseerde universele waarden en normen worden ingeruild voor een geloof in een persoonlijk zelfbeschikkingsrecht. KnieRevolutie.nl wil een samenbindend platform zijn, om ruimte te bieden aan gebedsinitiatieven en acties: gebed is het krachtigste wapen.

Politieke doodscultuur rukt op

Het hellende vlak van de abortuswet en de euthanasiewet is verontrustend. Met de zogenaamde NIP-test kunnen vroegtijdig afwijkingen van het ongeboren kind worden vastgesteld, met selectieve abortus als gevolg. Nu al wordt de overgrote meerderheid van kinderen met een Downsyndroom geaborteerd.
De oprekking van de bestaande euthanasiewet gaat nu al zover dat ook psychische problemen reden zijn voor euthanasie. Door sedatie worden patiënten oncontroleerbaar van hun leven beroofd, waarbij wettelijke procedures van de euthanasiewet omzeild worden.

Bidders gezocht

Dat is voor ons kabinet niet genoeg. Ze bereidt nu een nieuwe wet voor waarbij gezonde mensen het zelfbeschikkingsrecht krijgen om met behulp van door de overheid aangestelde ‘stervensbegeleiders’ uit het leven te stappen. Wil het tij gekeerd worden dan is een krachtig gebedsleger nodig. De Bijbel staat vol met wonderen op gebed. Wij roepen op tot gebed, persoonlijke schuldbelijdenis en bekering tijdens de komende verkiezingsstrijd.

Bidden en danken voor christenpolitici

Wij bidden en danken voor onze dappere broeders en zusters die dag in dag uit in de politieke arena van de Tweede Kamer strijden. Daar gaat de satan rond als een briesende leeuw zoekende hoe hij nog meer levens in ons land kan verslinden.

O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet, om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad en Uw volk is naar Uw Naam genoemd. (Daniël 9:19)

Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. (Klaagliederen 3:22,23)

Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. (Jakobus 5:16)

Drs. L.P. Dorenbos