Als de HEERE het niet verhoedt: zelfmoord legaal

Met stijgende verbazing en verbijstering volgde ik het debat in de Tweede Kamer waarbij het kabinet van PvdA en VVD plotseling met het plan kwam om een wet te maken om mensen te helpen om zichzelf te doden omdat ze vinden dat hun leven ‘voltooid’ is. De hele dag werd gesteld dat de mens het zelfbeschikkingsrecht moet hebben om zelf te bepalen wanneer hij ‘uit zijn leven wil stappen’. Bij deze wet gaat het om mensen die nog gezond zijn, maar hun leven om welke reden dan ook ‘voltooid’ vinden.

Deze ‘ik wil dood’ wet is niet te handhaven

Waarom wijst de regering het advies van haar commissie van ‘wijze mannen’ de commissie Schnabel radicaal en rigoureus af. Zij adviseerden met klem niet met deze wet te komen omdat de handhaving daarvan niet mogelijk is. We zouden ons veel meer moeten inzetten om ouderen en zij die levensmoe zijn te helpen. We zouden toch inzetten op een participatie samenleving om elkaar te helpen als we het moeilijk krijgen of ouder worden?

De wet zegt: Gij zult niet doden

Het was 18 december 1980, de dag voor het Kerstreces, dat na een hevige en lange politieke strijd de Wet afbreking zwangerschap werd aangenomen met één stem meerderheid (met abortus tot 24 weken). Er zijn sindsdien 1,3 miljoen ongeboren kinderen gedood. Nu wordt in Den Haag een ‘ik wil dood’ wet voorbereid. Gods wet zegt: Gij zult niet doden. Doen we dat wel, dan komt zijn oordeel.

God haat het vergieten van onschuldig bloed

God is de Schepper van het leven. God zal al het onschuldig vergoten bloed wreken vanaf de eerste martelaar Abel tot de laatste, zoals Openbaring 6:9-11 zegt. Wij worden dan ook opgeroepen om ons volhardend in te zetten voor de bescherming van het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. We zijn geroepen om te helpen daar waar het leven in gevaar is of extra hulp nodig heeft.

Het gebed van Elia als voorbeeld

God liet Elia en de Baäls priesters Zijn almacht zien op de berg Karmel. Jacobus haalt in hoofdstuk 5 het gebed van Elia aan als voorbeeld voor ons om ook in het wonder van gebed te geloven. We gaan op naar de Tweede Kamer Verkiezingen op 15 maart volgend jaar. Moge KIES DAN HET LEVEN de uitslag bepalen.

Drs. L.P. Dorenbos
Bron: aangepaste column uit Leef, december 2016